Dział Spraw Międzynarodowych

Program double degree

Politechnika Wrocławska realizuje we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi programy kształcenia w ramach umów podwójnego dyplomowania, tzw. double degree. Znacząca część tych umów została podpisana dzięki przynależności PWr do T.I.M.E. Association.

Sieć uczelni technicznych T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) powstała w 1988 r. z inicjatywy kilku europejskich  uczelni technicznych, a tworzą ją obecnie 54 uczelnie z 20 krajów Europy, Australii, Brazylii, Chin i Japonii.

Politechnika Wrocławska, jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została przyjęta do T.I.M.E. Association 15 października 2004 r. z rekomendacji 3 członków: Technische Universitat Dresden, Bauman Moscow State Technical University i Ecole Centrale de Lyon. Drugą uczelnią z Polski, zarekomendowaną przez Politechnikę Wrocławską jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Program double diploma realizuje obecnie w sieci T.I.M.E. ok. 500 studentów, a liczba alumnów to około 5 tys. osób, które dzięki uzyskanym dwóm dyplomom zyskały szanse zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy w renomowanych firmach.

Politechnika Wrocławska © 2017