Dział Spraw Międzynarodowych

Vulcanus in Japan - ruszyła rekrutacja

Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1.900.000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej.

Praktyka realizowana w okresie od 01.09.2017 - 30.08.2018 obejmuje:
•    seminarium na temat Japonii;
•    4 - miesięczny intensywny kurs języka japońskiego;
•    8 - miesięczną praktykę w jednej z japońskich firm.

Wymagania wobec kandydatów do programu Vulcanus in Japan:
•    obywatelstwo kraju UE;
•   status studenta przynajmniej 4-go roku studiów na kierunku: informatyka, mechanika, chemia, elektronika, biotechnologia, elektryka, fizyka, telekomunikacja, inżynieria materiałowa, systemy produkcyjne, itp);
•    bardzo dobre wyniki w nauce;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Stypendium obejmuje:
•    pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w Japonii;
•    bezpłatny kurs języka japońskiego;
•    bezpłatny udział w seminarium nt. Japonii;
•    bezpłatne zakwaterowanie.

Studenci zainteresowani udziałem w programie powinni w terminie do 13 stycznia 2017 r. złożyć w DWM następujące dokumenty:
1.    Formularz Aplikacyjny
2.    CV,
3.    List motywacyjny,
4.    List rekomendacyjny,
5.    Transcript of records/University grades w j. angielskim potwierdzony przez Dziekanat,
6.    System oceniania na PWr,
7.    Zaświadczenie o wpisie na semestr zimowy oraz informacja o dostarczeniu wpisu na semestr letni po jego rozpoczęciu,
8.    Zaświadczenie lekarskie w j. angielskim,
9.    Kopia wszystkich wymienionych wyżej dokumentów,
10.  Aplikacja on-line na stronie » 

Szczegółowe informacje nt. wypełniania dokumentów

Złożone dokumenty:
• muszą być wypełnione w j. angielskim (jeśli oryginały dokumentów 4, 5, 6, 7 lub 8 są w j. polskim, niezbędne jest tłumaczenie tłumacza przysięgłego oraz załączenie oryginału wraz z tłumaczeniem),
•  nie mogą być zszyte zszywkami ani spięte spinaczami,
•  muszą na pierwszej stronie w prawym górnym rogu posiadać napisany ołówkiem numer porządkowy (zgodny z numeracją na formularzu aplikacyjnym),
•  należy umieścić w jednej koszulce (wszystkie oryginały dokumentów), wszystkie kopie oryginałów (czyli punkt 9.) należy umieścić w drugiej koszulce. Koszulki z dokumentami należy umieścić w podpisanej imieniem i nazwiskiem papierowej teczce z gumką.

Mapa uczestników programu w 2016 roku 

Więcej informacji na temat programu dostępnych na stronie »

Politechnika Wrocławska © 2017