Dział Spraw Międzynarodowych

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus jest programem współpracy i mobilności w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które ma na celu podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz wspieranie dialogu i zrozumienia między ludźmi i kulturami poprzez współpracę z państwami trzecimi. Dodatkowo przyczynia się do rozwoju zasobów ludzkich oraz możliwości współpracy międzynarodowej uczelni w krajach trzecich przez zwiększenie mobilności między Unią Europejską a tymi krajami.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę »

• Akcja 1 – Europejskie studia magisterskie i doktoranckie
• Akcja 2 – partnerstwo tworzone w celu realizacji mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz tzw. krajami trzecimi (dawny program Erasmus Mundus External Cooperation Window)
• Akcja 3 – Promocja europejskiego szkolnictwa wyższego w ramach projektów w celu zwiększenia atrakcyjności Europy jako miejsca kształcenia oraz ośrodka doskonałości na poziomie światowym.

Politechnika Wrocławska uczestniczy w następujących projektach w Akcji 1:

• Erasmus Mundus Master Programme „MONABIPHOT” Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z dr inż. Katarzyna Matczyszyn »

• Erasmus Mundus Master Programme EMMEP – Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z dr inż. Gabriela Paszkowska »

Politechnika Wrocławska uczestniczła w następujących projektach w Akcji 2:

Erasmus Mundus Action 2 EU-SATURN (Południowa Afryka) - brak możliwości aplikowania ze strony uczelni europejskich
Erasmus Mundus THELXINOE (Australia, Nowa Zelandia)
Erasmus Mundus Fellow Mundus (Ameryka Południowa)
Erasmus Mundus PHOENIX (Jordania, Liban, Palestyna, Syria)
Erasmus Mundus INTACT (Azja)
Erasmus Mundus MULTIC (Rosja)

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z koordynatorem programu Erasmus na PWr Anną Nosal

Politechnika Wrocławska © 2017