Dział Spraw Międzynarodowych

Stanowisko ds. obsługi działu

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Działu należy:

1) Prowadzenie spraw osobowych.

2) Obsługa korespondencji i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów.

3) Przygotowanie budżetu i dokumentacji finansowej, dotyczącej rozliczania zleceń płatniczych, związanych z działaniami realizowanymi przez Dział.

4) Obsługa administracyjno-finansowa, w tym rozliczanie wydatków w ramach projektów koordynowanych przez Dział.

5) Prowadzenie ewidencji faktur.

6) Koordynacja archiwizacji dokumentów.

7) Składanie zamówień i pobieranie materiałów biurowych.

8) Wystawianie, rozliczanie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników Działu.

9) Przygotowywanie materiałów do sprawozdań na potrzeby władz Uczelni, jej jednostek/ komórek organizacyjnych
oraz instytucji zewnętrznych.

Kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Działu
Bud. A-1, pok. 257-258

mgr Karolina Jóźwiak-Prucnal
tel: +48 71 320 43 46

Politechnika Wrocławska © 2017