Dział Spraw Międzynarodowych

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

Do zadań Sekcji Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych należy:

 1. Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie:
  1. rezerwacji i zakupu biletów na środki transportu w komunikacji międzynarodowej,
  2. pośrednictwa w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem wizy,
  3. zgłoszenie wyjeżdżającego do ubezpieczenia.
 2. Obsługa gości zagranicznych w zakresie:
  1. wystawiania zaproszeń potrzebnych do uzyskania wizy,
  2. przygotowania programów wizyt gości zagranicznych we współpracy z wydziałami i innymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi Uczelni,
  3. pomocy w wyszukiwaniu i rezerwacji zakwaterowania.
 3. Prowadzenie bazy danych zagranicznych wyjazdów służbowych na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały i inne jednostki/komórki organizacyjne Uczelni za pośrednictwem druków polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego.
 4. Gromadzenie danych, dotyczących przyjazdów i rezultatów wizyt gości zagranicznych, przekazywanych przez wydziały i inne jednostki/komórki organizacyjne Uczelni.
 5. Obsługa procesu zawierania międzynarodowych umów o współpracy międzynarodowej na szczeblu wydziałów
  i Uczelni (kontakt ze stronami umowy oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji).
 6. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych, dotyczących umów o współpracy międzynarodowej, w tym umów zawieranych w ramach programu ERASMUS+.
 7. Opracowywanie danych do sprawozdań w części, dotyczącej współpracy z zagranicą w ramach umów międzynarodowych.
Kontakt

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych
Bud. A-1, pok. 164

Kierownik sekcji:
mgr Adriana Naciążek
tel.: +48 71 320 23 98
kom.: +48 695 350 439
fax: +48 71 320 20 98

Pracownicy:

mgr inż arch. Krystyna Malkiewicz 
tel.: +48 71 320 24 73
fax: +48 71 320 20 98
 
mgr Sylwia Marciniak (pokój 255)
tel.: +48 71 320 23 01
fax: +48 71 320 20 98

 

Politechnika Wrocławska © 2017