Dział Spraw Międzynarodowych

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych

Do zadań Sekcji Wydarzeń Międzynarodowych należy:

1) Organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych, organizowanych na zlecenie władz Uczelni.
2) Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji, dotyczących ofert stypendialnych dla studentów i kadry akademickiej.
3) Ewidencjonowanie wniosków projektowych oraz projektów realizowanych na Uczelni w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.
4) Opracowywanie danych do sprawozdań w części, dotyczącej wydarzeń międzynarodowych organizowanych
i koordynowanych przez Dział.
5) Realizacja, we współpracy z Działem Informacji i Promocji, działań o zasięgu międzynarodowym promujących organizowane przez Dział wydarzenia międzynarodowe.
6) Redakcja, obsługa newslettera oraz aktualizacja treści na stronie internetowej Działu w zakresie informacji
o organizowanych wydarzeniach międzynarodowych.
Kontakt

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych
Bud. A-1, pok. 257-258
events@pwr.edu.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Karolina Farbiszewska
tel.: +48 71 320 35 78

Pracownicy:

mgr Maria Borkowska
tel.: +48 71 320 35 70

mgr Alina Dorosz
tel.: +48 71 320 26 09

mgr Agata Gwiazda
tel.: +48 71 320 46 72

Politechnika Wrocławska © 2017