Dział Spraw Międzynarodowych

Kontakt

Dyrektor Działu Spraw Międzynarodowych

dr inż. Andrzej Moczko
Budynek A-1, pokój 258
tel.: +48 71 320 41 14

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Bud. A-1, pok. 255, 258 i 164
fax: +48 71 320 35 70
       +48 71 320 20 98


Godziny przyjęć (pok. 255 i 258):
• poniedziałek: 10:45 – 14:00
• wtorek: 10:45 – 14:00
• środa: przyjmujemy jedynie osoby wcześniej umówione
• czwartek: 10:45 – 14:00
• piątek: 10:45 – 14:00

Sekcja Programów Międzynarodowych

mgr Anna Nosal
Kierownik Sekcji Programów Międzynarodowych
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

• umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+
• obsługa administracyjno-finansowa programu Erasmus+
• wsparcie dla jednostek aplikujących o fundusze w ramach programu Erasmus+
• studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+
• program Visiting Professors

anna.nosal@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 25 43


mgr Julia Bohdziewicz
• studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach umów o współpracy (exchange)
• studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

julia.bohdziewicz@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 41 21


mgr Marta Kłosowska
• studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+

marta.klosowska@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 22 32


mgr Anna Wójcik
• studenci przyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+

anna.wojcik@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 35 85

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

mgr Adriana Naciążek
Kierownik Sekcji Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

• umowy o współpracy międzyuczelnianej

adriana.naciazek@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 23 98
kom.: +48 695 350 439


mgr inż. arch. Krystyna Malkiewicz
• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników

krystyna.malkiewicz@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 24 73


mgr Sylwia Marciniak (pok.255-256)
• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników
• przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach programu Erasmus Mundus Thelxinoe

sylwia.marciniak@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 23 01

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych

mgr Karolina Farbiszewska
Kierownik Sekcji Wydarzeń Międzynarodowych

• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych
• informowanie o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Erasmus+ Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekty międzynarodowe (Partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego)
• umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+

karolina.farbiszewska@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 35 78
kom.: +48 695 361 171


mgr Maria Borkowska
• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych;
• oferty i programy stypendialne (m.in. stypendia GFPS, stypendia Towarzystwa Przyjaciół TU Drezno, inne oferty stypendialne w Niemczech, Stypendia General Electric Foundation);
• informowanie o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Erasmus+ Akcji 2.

maria.borkowska@pwr.edu.pl 
tel.: +48 71 320 35 70


mgr Alina Dorosz
• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych;
• przyjazdy i wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107

alina.dorosz@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 26 09


mgr Agata Gwiazda
• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych
• wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+
• oferty i programy stypendialne (m.in. Vulcanus in Japan, DAAD, CEEPUS, Komisja Fulbrighta, Fundusz Wyszehradzki)

agata.gwiazda@pwr.edu.pl 
tel.: +48 71 320 46 72

Sekcja Rekrutacji Studentów Obcokrajowców

mgr Ewa Mroczek
Kierownik Sekcji Rekrutacji Studentów Obcokrajowców
Koordynator Programu T.I.M.E. 

ewa.mroczek@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 41 63


mgr Agnieszka Nehring
specjalista ds. promocji

agnieszka.nehring@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 20 39


mgr Anna Rogalska
specjalista ds. rekrutacji studentów obcokrajowców

anna.rogalska@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 37 19


mgr Liliia Shkolna
specjalista ds. rekrutacji studentów obcokrajowców

liliia.shkolna@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 45 34


inż. Michał Borowski
samodzielny referent ds. rekrutacji studentów obcokrajowców

michal.borowski@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 37 11

Stanowisko ds. Obsługi Działu

mgr Karolina Jóźwiak-Prucnal
• obsługa administracyjno-finansowa Działu

karolina.jozwiak-prucnal@pwr.edu.pl
tel: +48 71 320 43 46

Politechnika Wrocławska © 2017